Γεροχρήστος

Μη διαθέσιμο

Το 1900 ο παππούς Σπύρος Γεροχρήστος, παρακινούμενος από έντονη δημιουργικότητα και θρησκευτικότητα, άρχισε να κατασκευάζει, ψηφιδωτές βυζαντινές εικόνες και αντικείμενα από ξύλο, γυαλί και πέτρα μεταφέροντας σε αυτά τη ζωντάνια της δημιουργίας, της καλλιτεχνικής του φύσης και την εμπειρία αιώνων της βυζαντινής τέχνης από την εποχή του Κωνσταντίνου και της Ελένης.
Τη δημιουργικότητα αυτή συνεχίζει ο γιος του Γιώργος Γεροχρήστος,Ο 2ος Παγκόσμιος Πόλεμος διέκοψε τις δραστηριότητες της οικογένειας Γεροχρήστου, η οποία μετά τον Πόλεμο ασχολήθηκε με άλλες δραστηριότητες όπως πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα. Ο εγγονός Σπύρος Γεροχρήστος, κυριαρχούμενος από το μικρόβιο της δημιουργίας και τέχνης των παππούδων και πατεράδων, εγγράφεται το 1975 στη σχολή χρυσοχοΐας Αθηνών σε ηλικία 15 ετών.