ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Μαθήματα/Σεμινάρια//ΜαθήματαΙδιαίτερα Μαθήματα Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας
Ιδιαίτερα Μαθήματα Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας

Πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε Μαθηματικά, Φυσική και Χημεία.

Για όλες τις τάξεις του Ελληνικού ή του Ευρωπαϊκού Σχολείου. Ενδιαφέρουσες τιμές.


Επικοινωνία:
t: 0496 146152 (απόγευμα)

ΠΙΣΩ