ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Μαθήματα/Σεμινάρια//ΜαθήματαΙδιαίτερα Μαθήματα Πληροφορικής & Μαθηματικών
Ιδιαίτερα Μαθήματα Πληροφορικής & Μαθηματικών

Εκπαιδευτικός με δεκαεπταετή εμπειρία σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα πληροφορικής και μαθηματικών για υποστήριξη μαθητών δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Επιπλέον προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα εκμάθησης γλωσσών προγραμματισμού και χρήσης του Microsoft Office σε μαθητές πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και σε ενήλικες.


Επικοινωνία:
Ηλίας Παπαδόπουλος
t: 0496 79 64 53 (Viber+WhatsApp)
e: iliaspapadopoulosict@gmail.com
u: https://iliaspapadopoulosict.com

 

 

ΠΙΣΩ