ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Μαθήματα/Σεμινάρια//ΜαθήματαΙδιαίτερα Μαθήματα Αγγλικών
Ιδιαίτερα Μαθήματα Αγγλικών

Παραδίδονται μαθήματα Αγγλικών όλων των επιπέδων κατ’ οίκον ή μέσω Skype. 
Κάτοχος Proficiency και Cambridge English CELTA (Certificate in English Language Teaching to Speakers of Other Languages) με εμπειρία στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας σε παιδιά και ενήλικες.


Επικοινωνία:
Αλίσα Κότσι
m: 0466 489141
e: alisa_koci@yahoo.com 

 

 

 

ΠΙΣΩ