ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Μαθήματα/Σεμινάρια//ΜαθήματαΙδιαίτερα Μαθήματα Φυσικής & Χημείας
Ιδιαίτερα Μαθήματα Φυσικής & Χημείας

Ιδιαίτερα μαθήματα Χημείας, Φυσικής για μαθητές του Ελληνικού Τμήματος του Eυρωπαϊκου Σχολείου ΙΙΙ και του Ελληνικού Σχολείου Βρυξελλών, από καθηγητή Χημικό, πτυχιούχο Α.Π.Θ. (Τμήμα Χημείας), πατέρα μαθήτριας του Ευρ. Σχολείου ΙΙΙ. 
-12 έτη εμπειρία σε ελληνικά δημόσια σχολεία,
-5 έτη εμπειρία στα μεγαλύτερα φροντιστήρια των Αθηνών/Πειραιά (συγγραφή των φροντιστηριακών σημειώσεων στη Χημεία),
-3 έτη εμπειρία στην ύλη του European Baccalaureat.
-Διαθέτω βιβλιοθήκη με σημείωσεις και τεστ από προηγούμενες χρονιές του EEB3, και τα θέματα εξετάσεων του European Baccalaureat και Πανελλαδικών Εξετάσεων των προηγούμενων ετών.  
Άμεσα αποτελέσματα κι επιτυχίες σε τιμές Ελλάδας. 


Επικοινωνία:
Δημήτρης Τασιόπουλος
t: 0478 16 02 60
e: dimi.tasiopoulos@gmail.com

ΠΙΣΩ