ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Μαθήματα/Σεμινάρια//ΜαθήματαΙδιαίτερα Μαθήματα Ελληνικών & Αγγλικών
Ιδιαίτερα Μαθήματα Ελληνικών & Αγγλικών

Φιλόλογος ΑΠΘ με μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Ελληνικής γλώσσας σε παιδιά και σε ενήλικες, με πιστοποιημένη διδακτική επάρκεια και ειδική επιμόρφωση από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για διδασκαλία ενηλίκων.
Διδάσκει επίσης και την Αγγλική, κάτοχος διπλώματος TEFL.


Επικοινωνία:
Δέσποινα Κωνσταντάκη
m: 0479632553
e: deskon177@gmail.com

ΠΙΣΩ