ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Μαθήματα/Σεμινάρια//ΜαθήματαΙδιαίτερα Μαθήματα
Ιδιαίτερα Μαθήματα

Φιλόλογος - Ψυχολόγος, πτυχιούχος του Παν/μιου Αθηνών παραδίδει  ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού.


Επικοινωνία:
Γεωργία Παπαδάκη
m: 0485100324
e: georgiapapadaki581@gmail.com

 

ΠΙΣΩ