ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Μαθήματα/Σεμινάρια//ΜαθήματαΙδιαίτερα Μαθήματα Ελληνικών
Ιδιαίτερα Μαθήματα Ελληνικών

Φιλόλογος/Γλωσσολόγος με προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και διδακτορικές σπουδές στο Λονδίνο παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα ελληνικών.

Δεκαπενταετής εμπειρία με μαθητές όλων των ηλικιών και επιπέδων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.


Επικοινωνία:
Δανάη Θεοδωρίδου
t: 0477 366468
ΠΙΣΩ