ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Μαθήματα/Σεμινάρια//ΜαθήματαΜαθήματα Κλασικής & Ακουστικής Κιθάρας
Μαθήματα Κλασικής & Ακουστικής Κιθάρας

Έμπειρος καθηγητής μουσικής παραδίδει μαθήματα κλασικής και ακουστικής κιθάρας. Παραδίδονται επίσης θεωρητικά μαθήματα.


Επικοινωνία:
Γιώργος Αλέξανδρος Βαλλής
t: 0493 692540
e: giorgosalexandros.vallis@gmail.com
 
ΠΙΣΩ