ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Μαθήματα/Σεμινάρια//ΜαθήματαΙδιαίτερα Μαθήματα Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Πληροφορικής
Ιδιαίτερα Μαθήματα Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Πληροφορικής

Αριστούχος διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός & μηχανικός υπολογιστών με πολυετή εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών, φυσικής, χημείας, πληροφορικής σε μαθητές λυκείου, γυμνασίου.


Επικοινωνία:
Ιορδάνης Λεϊκτσόγλου
t: 0478 558103
e: leilektsoglou@gmail.com
u: www.leilektsoglou.com

ΠΙΣΩ