ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Μαθήματα/Σεμινάρια//ΜαθήματαΙδιαίτερα Μαθήματα Μαθηματικών, Φυσικής, EPSO, SAT
Ιδιαίτερα Μαθήματα Μαθηματικών, Φυσικής, EPSO, SAT

Αριστούχος διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός & μηχανικός υπολογιστών με πολυετή εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών, φυσικής, EPSO, SAT σε μαθητές λυκείου, γυμνασίου και υποψηφίους ΕΕ.


Επικοινωνία:
Ιορδάνης Λεϊκτσόγλου
t: 0478 558103
e: leilektsoglou@gmail.com

ΠΙΣΩ