ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Μαθήματα/Σεμινάρια//ΜαθήματαOnline Μαθήματα Ελληνικών για Όλα τα Επίπεδα
Online Μαθήματα Ελληνικών για Όλα τα Επίπεδα

Μαθήματα online στην πλατφόρμα GLOSSA*
 
ΕΠΙΠΕΔΑ Γ1 και Γ2: 19 Οκτωβρίου 2015 έως τον Μάρτιο  2016 (5 μήνες συν ένας επιπλέον μήνας ελεύθερης πρόσβασης στην πλατφόρμα)
ΕΠΙΠΕΔΟ B1: 1 Δεκεμβρίου 2015 έως τον Μάιο  2016 (5 μήνες συν ένας επιπλέον μήνας ελεύθερης πρόσβασης στην πλατφόρμα)
 
Πώς: Μία ωριαία ομαδική συνάντηση κάθε εβδομάδα στο Skype υποστηριζόμενη από την εκπαιδευτική πλατφόρμα GLOSSA.
- Όλα τα απαιτούμενα διδακτικά υλικά
- Προσωπική συμβουλευτική υποστήριξη και εκτός των ωρών μαθημάτων (τεχνική και διδακτική)
- Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
- Μία εισαγωγική συνεδρία δωρεάν!
 
Δίδακτρα:
Standard πρόγραμμα GLOSSA επίπεδο Γ1 ή Γ2: 350€
Standard πρόγραμμα GLOSSA επίπεδο Β1: 330€
 
Ιδιαίτερα μαθήματα:
- Εφάπαξ κόστος εγγραφής: 100€
- Ιδιαίτερο μάθημα ανά ώρα: 25€ για έναν συμμετέχοντα και 18€/άτομο για δύο συμμετέχοντες
 
Βρείτε αναλυτικές πληροφορίες και την αίτηση εγγραφής εδώ.
 
 
Μαθήματα online στην πλατφόρμα Moodle του ΚΕΠ
 
Επίπεδα: A1, A2, B2 και Γ2+ (Η Ελλάδα Τώρα @HCC)
 
19 Οκτωβρίου 2015 - 11 Δεκεμβρίου 2016 (8 εβδομάδες συν 10 επιπλέον μέρες ελεύθερης πρόσβασης στην πλατφόρμα). ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2016)
 
Πώς: Μία ώρα ομαδική συνάντηση κάθε εβδομάδα στο Skype - 8 ώρες σύγχρονες συναντήσεις μέσω Skype υποστηριζόμενες από την εκπαιδευτική πλατφόρμα Moodle του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού.
- Όλα τα απαιτούμενα διδακτικά υλικά
- Προσωπική συμβουλευτική υποστήριξη και εκτός των ωρών μαθημάτων (τεχνική και διδακτική)
- Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
- Μία εισαγωγική συνεδρία δωρεάν!
 
Δίδακτρα:
Εφάπαξ κόστος εγγραφής: 100€
- Ομαδικό μάθημα ανά ώρα (3-6 συμμετέχοντες): 10€/άτομο
- Ιδιαίτερο μάθημα ανά ώρα: 25€ για έναν συμμετέχοντα και 18€/άτομο για δύο συμμετέχοντες
 
Βρείτε αναλυτικές πληροφορίες και την αίτηση εγγραφής εδώ.

Προσφέρονται επίσης μαθήματα προετοιμασίας για τις Εξετάσεις Ελληνομάθειας για όλα τα επίπεδα.
 

* Tα Σχέδια «GLOSSA - Η ελληνική ως όχημα για την προώθηση της γλωσσικής ποικιλομορφίας» και «GLOSSA 2 -  Εκπαίδευση καθηγητών της ελληνικής γλώσσας στη διδασκαλία online» (www.ellinikiglossa.eu) χρηματοδοτήθηκαν με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
t: (+30) 210 5238149 f: (+30) 210 8836494
e: ifigenia@hcc.edu.gr
u: www.hcc.edu.gr
a: Derigny 18, 10434 Athens

ΠΙΣΩ