ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Μαθήματα/Σεμινάρια//ΜαθήματαΙνστιτούτα Εκμάθησης Ελληνικών στις Βρυξέλλες
Ινστιτούτα Εκμάθησης Ελληνικών στις Βρυξέλλες

Μαθήματα ελληνικών διδάσκονται στους εξής οργανισμούς:
Institut Libre Marie Haps
rue d' Arlon 11, 1050 Bxl
t: 02 7934000 f: 02 7934001
e: information@ilmh.be
u: www.ilmh.be


Centre Hellénique
rue des Etudiants 14, 1060 Bxl
t: 02 5386212 f: 02 5386213
e: centrehellenique@skynet.be
u: www.centrehellenique.net


Communauté Hellénique de Bruxelles
rue de Suède 37, 1060 Bxl
t: 02 5383947, 02 382624 f: 02 5343582
e: info@oekb.be
u: www.oekb.be


Association Grèce-Belgique
t: 02 5347730

ΠΙΣΩ